Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

IR.II.7843.5.51.2021 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Gmina Daleszyce, Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Daleszyce, Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.51.2021 - budowa kanalizacji sanitarnej pod DW nr 764 w km 4+140, na działkach 395/2, 403/4, obręb 0015, 260405_5 Daleszyce.
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 22.06.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.