Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

IR.II.7843.5.23.2021 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

PSG sp. z.o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
PSG sp. z.o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.23.2021 - budowa sieci gazowej ś/c pod DW nr 755 w km 22+056, na działkach nr ewid. 358/1, 145/15, obręb 0034, gm. Ożarów.
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 17.03.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.