Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.66.2019 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Gmina Piekoszów, ul. Częstochowska 66a, 26-065 Piekoszów


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Piekoszów, ul. Częstochowska 66a, 26-065 Piekoszów
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.66.2019 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, dz. nr 83/5 obr. 03 Janów
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 18.12.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu