Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.24.2016 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Strona znajduje się w archiwum.

Gmina Końskie, ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Końskie, ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.24.2016 Budowa linii energetycznej nn w DW 728, dz. nr 15/1 obr. Wincentów, jedn. ewid. Końskie.
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 19.12.2016r. zawiadomiono o braku sprzeciwu