OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 79 - Burze z gradem Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

IR.II.7843.5.62.2022 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Gmina Jędrzejów, ul. 11 Listopada 33a, 28-300 Jędrzejów


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Jędrzejów, ul. 11 Listopada 33a, 28-300 Jędrzejów
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.62.2022. "Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Prząsław w pasie drogowym drogi krajowej nr 78 na łącznicy starodroża z rondem w odległości od km 0+223,0 do km 0+271,5 od ronda w kierunku Jędrzejowa" w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Prząsław, Ciemo-Zaszosie wraz z przepompownią sieciową".
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
Brak sprzeciwu