Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.68.2019 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Gmina Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II,.7843.5.68.2019 Budowa sieci elektroenergetycznej nn w ul. Torowej w Wąchocku - teren zamknięty PKP
Wniesienie sprzeciwu /data/
W dniu 30.12.2019r. wydano decyzję sprzeciwu nr XLVII/CD/2019
Informacja o braku sprzeciwu