Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.26.2018 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Strona znajduje się w archiwum.

Gmina Kielce ul. Strycharska 6, 25-629 Kielce


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Kielce ul. Strycharska 6, 25-629 Kielce
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.26.2018 Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Zagnańska i Olszewskiego Kielce
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 28.05.2018r. zawiadomiono o braku sprzeciwu