Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.70.2019 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Gmina Stopnica, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Stopnica, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.70.2019, Budowa linii nn oświetlenia drogowego, droga wojewódzka nr 756 w Stopnicy
Wniesienie sprzeciwu /data/
W dniu 5.02.2020r. wydano decyzję sprzeciwu Nr IV/D/2020
Informacja o braku sprzeciwu