Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 103 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Zlewnia Bobrzy) Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

IR.II.7843.5.77.2022 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Włodzimierz Woźniak


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Włodzimierz Woźniak
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.77.2022. Budowa zewnętrznej instalacji gazowej do użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w pasie drogi wojewódzkiej Nr 766, w km 30+778 w msc. Pińczów
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu