Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.26.2016 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Strona znajduje się w archiwum.

Gmina Bałtów Bałtów 32 27-423 Bałtów


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Bałtów Bałtów 32 27-423 Bałtów
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.26.2016 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie DW 754 Ostrowiec Św.-Czekarzewice- gr. woj. św.- Etap II msc. Pętkowice, okół
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 13.12.2016r. zawiadomiono o braku sprzeciwu