Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 239 - gwałtowne wzrosty stanów wody [zlewnie dopływów Wisły] OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 110 - Burze (stopnia 2), Upał Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

IR.II.7843.5.23.2023 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.23.2023. Budowa sieci gazowej ś/ć wraz z przyłączem gazowym do pkt red. - pom. naściennego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 742 przez dz. nr 3620/1, 3619/1, 3619/3 dla zasilenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego w zabudowie szeregowej zlokalizowanego w m. Włoszczowa ul. Pl. Wolności dz. nr 3604/2, gm. Włoszczowa
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
Brak sprzeciwu