OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 6 - Silny mróz Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.47.2018 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Strona znajduje się w archiwum.

Gmina Gowarczów, ul. Plac XX Lecia 1, 26-225 Gowarczów


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Gowarczów, ul. Plac XX Lecia 1, 26-225 Gowarczów
Opis projektowanego obiektu/adres
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w DW nr 728 w msc. Gowarczów, obręb Kamienna Wola
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 27.09.2018r. zawiadomiono o braku sprzeciwu