OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 6 - Silny mróz Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.1.2019 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Strona znajduje się w archiwum.

Gmina Radoszyce, ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Radoszyce, ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce
Opis projektowanego obiektu/adres
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej nr 728, dz. nr 2591 obr. 0025 Radoszyce
Wniesienie sprzeciwu /data/
W dniu 19.02.2019r. wydano decyzję o sprzeciwie III/D/2019
Informacja o braku sprzeciwu