Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.32.2018 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Strona znajduje się w archiwum.

Gmina Górno, Górno 169, 26-008 Górno


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Górno, Górno 169, 26-008 Górno
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.32.2018 Budowa napowietrznej linii oświetlenia drogi gminnej w pasie drogi krajowej S7 , obr. 02 Cedzyna
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 1.06.2018r. zawiadomiono o braku sprzeciwu