Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

IR.II.7843.5.97.2021 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

GMINA NOWA SŁUPIA, ul. RYNEK 15, 26-0060 NOWA SŁUPIA


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
GMINA NOWA SŁUPIA, ul. RYNEK 15, 26-0060 NOWA SŁUPIA
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.97.2021. BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DO 1KV OŚWIETLENIA ULICZNEGO DROGI WOJEWÓDZKIEJ 756 W MSC. SOSNÓWKA GM. NOWA SŁUPIA LINIĄ KABLOWĄ NAPOWIETRZNĄ SŁUPACH WIROWANYCH E-12 SZT.12 Z 12 OPRAWAMI TYPU LED NA WYSIĘGNIKACH, LINIA O DŁUGOŚCI 352/370 MB. PRZYŁĄCZE KABLOWE 75/99MB
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
Brak sprzeciwu