OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 90 - Burze z gradem Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.74.2019 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

PKP PLK S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
PKP PLK S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.74.2019 Rozbiórka i budowa sieci wodociągowej w km 155,821 i sieci gazociągowej w km 155,819, na działce nr ewid. 1239/13, obręb 01 Wąchock, jednostka ewid. 261105_4 Wąchock - miasto.
Wniesienie sprzeciwu /data/
W dni 4.03.2020r. wydano decyzję sprzeciwu nr V/CD/2020
Informacja o braku sprzeciwu