OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 7 - Opady marznące Powiadomienie o przekroczeniu poziomu pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.75.2020 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Burmistrz Gminy Chęciny, Pl. 2 Czerwca 4, 26-060, Chęciny


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Burmistrz Gminy Chęciny, Pl. 2 Czerwca 4, 26-060, Chęciny
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.75.2020 Budowa kanalizacji deszczowej w DW nr 762, Chęciny
Wniesienie sprzeciwu /data/
W dniu 29.12.2020r. wydano decyzję sprzeciwu nr 43/D/2020
Informacja o braku sprzeciwu