Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

IR.II.7843.5.75.2020 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Burmistrz Gminy Chęciny, Pl. 2 Czerwca 4, 26-060, Chęciny


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Burmistrz Gminy Chęciny, Pl. 2 Czerwca 4, 26-060, Chęciny
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.75.2020 Budowa kanalizacji deszczowej w DW nr 762, Chęciny
Wniesienie sprzeciwu /data/
W dniu 29.12.2020r. wydano decyzję sprzeciwu nr 43/D/2020
Informacja o braku sprzeciwu