Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

IR.II.7843.5.41.2022 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Gmina Bieliny, ul. Partyzantów 17, 26-008 Bieliny


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Bieliny, ul. Partyzantów 17, 26-008 Bieliny
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.41.2022. Budowa napowietrzno-kablowej linii niskiego napięcia 0,4 kV oświetlenia drogowego w granicach pasa drogowego drogi krajowej DK 74 od km 107+188 do km 107+726 w msc. Belno i Makoszyn, gm. Bieliny
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
Brak sprzeciwu