OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 165 - Upał (stopień 2) Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

IR.II.7843.5.42.2022 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Gmina Daleszyce, Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Daleszyce, Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.42.2022. Budowa odcinka sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 764 w Sukowie, km. 4+420
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
Brak sprzeciwu