Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

IR.II.7843.5.32.2022 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.32.2022. PRZEJŚCIE POPRZECZNE SIECIĄ GAZOWĄ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA POD DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 757 w km 30+367 WRAZ Z PRZYŁĄCZEM GAZU ZLOKALIZOWANYM PROSTOPADLE DO GRANICY PASA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 757 w km 30+370 W MIEJSCOWOŚCI PODMALENIEC, GM. STASZÓW, DZLŁKA DROGOWA NUMER EWID. 685/1
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
Brak sprzeciwu