Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.53.2020 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o., ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o., ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.53.2020 Budowa sieci wodociągowej pod torami kolejowymi lk nr 008 w km 197,474 - 197,480, na działce nr ewid 271/8, obręb 0003, gm. Sitkówka-Nowiny.
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 2.09.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu