Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

IR.II.7843.5.55.2021 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Gmina Łopuszno, ul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Łopuszno, ul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.55.2021 - budowa oświetlenia ulicznego w msc. Gnieździska, gm. Łopuszno.
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 02.08.2021 zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu na zgłoszenie.