Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.2.2017 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Strona znajduje się w archiwum.

Gmina Chęciny, Pl. 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Chęciny, Pl. 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.2.2017 Budowa sieci wodociągowej w DK nr 7 w miejscowości Tokarnia, gm. Chęciny
Wniesienie sprzeciwu /data/
sprzeciw na zgłoszenie - decyzja nr III/D/2017 z dnia 03.02.2017r.
Informacja o braku sprzeciwu