Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.53.2018 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Strona znajduje się w archiwum.

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce
Opis projektowanego obiektu/adres
Budowa linii energetycznej nn w DW 762, ul. Krakowska Kielce
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
Zawiadomiono o braku sprzeciwu 19.10.2018r.