Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.71.2019 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

PSG Sp. z.o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
PSG Sp. z.o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.71.2019 Budowa gazociągu ś/c w pasie drogi krajowej nr 78 w km 583+787 do 583+808 orz drogi ekspresowej S7 w km 583+861,4 do 583+846, gm. Jędrzejów.
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 21.01.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu