Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.76.2019 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Gmina Oleśnica, ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Oleśnica, ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.76.2019 Budowa linii energetycznej nn w DWnr 757, dz. nr 500 m. Strzelce, gm. Oleśnica
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 27.01.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu