Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.44.2019 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Gmina Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
Opis projektowanego obiektu/adres
Budowa sieci wodociągowej w DW nr 758, dz. nr 384/2 Konary, gm. Klimontów
Wniesienie sprzeciwu /data/
W dniu 15.10.2019r. wydano decyzję o przeciwie nr XXXIV/D/2019
Informacja o braku sprzeciwu