Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

IR.II.7843.5.18.2021 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Gmina Nowa Słupia, Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Nowa Słupia, Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.18.2021 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie DW 375, na działkach nr 27/1, 27/6, 27/7, 27/8, obręb 01, gm. Nowa Słupia.
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 09.04.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.