Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

IR.II.7843.5.9.2020 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

PGE Dystrybucja S.A., Oddział Skarżysko-Kamienna, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
PGE Dystrybucja S.A., Oddział Skarżysko-Kamienna, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.9.2020 Budowa sieci elektroenergetycznej w pasie DW 755 w km od 0+696 do 1+164, na działce nr ewid. 33/2, obręb 0048, jedn. ewid. 260701_1 Bodzechów.
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 2.03.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu