Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.9.2020 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

PGE Dystrybucja S.A., Oddział Skarżysko-Kamienna, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
PGE Dystrybucja S.A., Oddział Skarżysko-Kamienna, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.9.2020 Budowa sieci elektroenergetycznej w pasie DW 755 w km od 0+696 do 1+164, na działce nr ewid. 33/2, obręb 0048, jedn. ewid. 260701_1 Bodzechów.
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 2.03.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu