Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.18.2016 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Strona znajduje się w archiwum.

Gmina Ożarów, ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Ożarów, ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.18.2016 Budowa linii energetycznej nn w DK nr 74, działka nr 1151 obr. Maruszów, jedn. ewid. Ożarów, km 172+821 do 173+205
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 08.11.2016r. zawiadomiono o braku sprzeciwu