Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.55.2019 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Strona znajduje się w archiwum.

Gmina Nagłowice, ul. Reja 9, 28-362 Nagłowice


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Nagłowice, ul. Reja 9, 28-362 Nagłowice
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.55.2019 Budowa sieci wodociągowej w DK nr 78, Nagłowice, dz. nr 940/4.
Wniesienie sprzeciwu /data/
w dniu 13.11.2019r. wydano decyzję sprzeciwu Nr XL/D/2019
Informacja o braku sprzeciwu