Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.61.2020 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

PSG sp. z o.o. O. ZG Kielce, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
PSG sp. z o.o. O. ZG Kielce, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.61.2020 Przebudowa i rozbudowa sieci gazowej ść na terenie zamkniętym, LK nr 25, Ćmielów Miasto
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu