Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.72.2019 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

PSG sp. z.o.o., Oddział Zakład gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
PSG sp. z.o.o., Oddział Zakład gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.72.2019 Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid. 3/6, 330/1, 330/2, 330/3, obręb 02, gm. Starachowice.
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 13.01.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu