Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.13.2016 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Strona znajduje się w archiwum.

Michał Krzysztofek, ul. Częstochowska 23/52, 25-647 Kielce


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Michał Krzysztofek, ul. Częstochowska 23/52, 25-647 Kielce
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.13.2016 Budowa sieci wodociągowej w pasie Dw 762, dz. nr 565/40 Kiielce
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
w dniu 07.09.2016r. zawiadomiono o braku sprzeciwu