Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.2.2019 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Strona znajduje się w archiwum.

Gmina Radoszyce, ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Radoszyce, ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce
Opis projektowanego obiektu/adres
Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej nr 728, dz. nr 8589/8 obr. 0025 Radoszyce
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 01.02.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu