Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.16.2020 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Gmina Stopnica, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Stopnica, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.16.2020 - Budowa linii napowietrzno-kablowej w DW nr 757, dz. nr 382/3, 435 Stopnica
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 11.03.2020r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.