Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.62.2018 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Strona znajduje się w archiwum.

Gmina Kluczewsko, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Kluczewsko, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko
Opis projektowanego obiektu/adres
Budowa linii kablowej nn w DW nr 742, dz. nr 604 Kluczewsko, km 52+400 - 52+900
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 20.12.2018r. zawiadomiono o braku sprzeciwu