Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.11.2019 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Gmina Nowy Korczyn, ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Nowy Korczyn, ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn
Opis projektowanego obiektu/adres
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia drogowego DW 973 ul. Buska Nowy Korczyn
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
w dniu 20.05.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu