Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.53.2021 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Gmina Stopnica, ul. Kościuszki 2, 28-130 Stopnica


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Stopnica, ul. Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.53.2021 - budowa sieci elektroenergetycznej w km 73+465 - 73+510 drogi krajowej nr 73, działka 1417/1, obręb Wolica, gm. Stopnica.
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 14.06.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.