Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.19.2016 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Gmina Szydłów, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Szydłów, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.19.2016 Budowa kanalizacji sanitarnej w DW 765, działka nr 2478/1 Szydłów, odcinek w ciągu drogi
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 17.11.2016r. zawiadomiono o braku sprzeciwu