Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.61.2019 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Strona znajduje się w archiwum.

Gmina Rytwiany


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Rytwiany
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.61.2019 Budowa odc. sieci wodociągowej w pasie Dw 764 Rytwiany-Kłoda
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 20.11.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu