Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

IR.II.7843.5.2.2023 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Gmina Bliżyn, ul. Kościuszki 79A, 26-120 Bliżyn


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Bliżyn, ul. Kościuszki 79A, 26-120 Bliżyn
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.2.2023. Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Bliżyn, Gostków i Gilów w gm. Bliżyn
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
Brak sprzeciwu