Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

IR.II.7843.5.21.2021 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Leszek Prostak, ul. Starachowicka 114a, 27-215 Wąchock


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Leszek Prostak, ul. Starachowicka 114a, 27-215 Wąchock
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.21.2021 - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, na dz. 3685/2, obręb Wąchock, gm. Wąchock.
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 09.04.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.