Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.45.2021 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

PSG sp. z.o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
PSG sp. z.o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.45.2021 - budowa sieci gazowej śc pod DW nr 755 w km 20+915, dz. 1738/4, obręb Ożarów.
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 18.05.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.