Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

IR.II.7843.5.92.2022 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Gmina Włoszczowa, ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Włoszczowa, ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.92.2022. Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV w ramach zadania: "Rozbudowa instalacji oświetlenia wydzielonego niskiego napięcia (0,23 kV) w celu oświetlenia dojazdu do posesji w miejscowości Czarnca gm. Włoszczowa" - pas drogi wojewódzkiej nr 786 (kilometraż drogi od p. 60+800 do p. 61+100) (zakres etap I.
Wniesienie sprzeciwu /data/
11.01.2023
Informacja o braku sprzeciwu