Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

IR.II.7843.5.93.2021 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Spółka z o.o., ul. Kielecka 83, 26-010 Bodzentyn


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Spółka z o.o., ul. Kielecka 83, 26-010 Bodzentyn
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.93.2021 Przebudowa i rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w ul. Suchedniowskiej w Bodzentynie w pasie drogi wojewódzkiej 751
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
brak sprzeciwu