Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.40.2019 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. O. Zakłąd Gazowniczy w Kielcach, 25-550 Kielce, ul. Loefflera 2


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. O. Zakłąd Gazowniczy w Kielcach, 25-550 Kielce, ul. Loefflera 2
Opis projektowanego obiektu/adres
Budowa gazociagu ść w DW nr 767, dz. nr 236/1 Pasturka
Wniesienie sprzeciwu /data/
w dniu 9.10.2019r. wniesiono sprzeciw dec. nr XXXIII/D/2019
Informacja o braku sprzeciwu
w dniu 30.10.2019r. decyzją nr XXXVIII/D/2019 uchylono decyzję sprzeciwu nr XXXIII/D/2019 z dnia 9.10.2019r. oraz orzeczono o brku jego wniesienia.