Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.77.2021 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Spółka z o.o., ukl. Kielecka 83, 26-010 Bodzentyn


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Spółka z o.o., ukl. Kielecka 83, 26-010 Bodzentyn
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.77.2021 - zgłoszenie przebudowy istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kieleckiej w Bodzentynie w pasie DW 752, na działkach 2948/2121 oraz 2984/2, obręb 01, 260402_4 Bodzentyn.
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 06.09.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.