Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.19.2018 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Strona znajduje się w archiwum.

Gmina Opatów, Plac Pokoju 34, 27-500 Opatów


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Opatów, Plac Pokoju 34, 27-500 Opatów
Opis projektowanego obiektu/adres
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w DK nr 74, ul. -go Maja, dz. nr 1983/2 Opatów
Wniesienie sprzeciwu /data/
Decyzja Nr XI/D/2018 z dnia 14.05.2018r.
Informacja o braku sprzeciwu