Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.48.2019 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Strona znajduje się w archiwum.

Gmina Strawczyn, ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Strawczyn, ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn
Opis projektowanego obiektu/adres
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej oświetlenia drogowego m. Promnik gm Strawczyn
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 18.10.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu